Verloskundigen in en rond Eindhoven verloskundigen
        
inenrondeindhoven.nl

Jouw verloskundigen in de buurt, altijd een vertrouwd gezicht.

Onderstaande verloskundigen hebben jarenlange ervaring en geven persoonlijke aandacht bij de begeleiding naar het ouderschap.

Onze verloskundigenpraktijken zijn en blijven klein zodat we persoonlijke zorg kunnen geven. In onze praktijken kennen we je bij naam en ben je geen nummer. We kennen je buurt, je huisarts en consultatiebureau.

Wat bieden wij:

- Zwangerschapsbegeleiding met echoscopie in de eigen praktijk
- Avondspreekuren
- Begeleiding van je bevalling: thuis of in het ziekenhuis
- Kraambedbegeleiding
- Kinderwensspreekuur